POLICY LABS I CIUTADANIA DIGITAL APODERADA

L’eGovernment planteja una nova manera de relacionar els ciutadans amb les administracions públiques fent servir les infotecnologies. Quan parlem d’eGovernment estem parlant d’un conjunt de recursos que milloren el servei tradicional que ofereix la gestió administrativa presencial. Això, lògicament, implica una reflexió sobre el per què, el per a què i el com s’han de proporcionar aquests serveis als ciutadans. Això suposa una reflexió, una inversió i un re-disseny dels conceptes i procediments anteriors. Els beneficis d’invertir en desenvolupar plataformes d’eGovernança semblen justificats. De tota manera, el eGovernment no s’ha de veure com una solució en sí mateixa sinó com un instrument. És una innovació en les maneres d’administrar serveis. per tant, a un eGovernment, en primer lloc, se li demana que sigui útil i usable. A partir d’aquí se li demana que vagi ampliant i integrant la seva oferta serveis, d’informació al ciutadà i d’interacció en línia amb el ciutadà.

Associat al terme eGovernment trobem els termes Govern digital, Smart Government, Govern Transformacional, Open Government, eServices i mGovernment. L’onada de eGovernments ha sorgit en estats democràtics la majoria a partir de la influència dels països anglosaxons i europeus i, molts d’ells coincideixen amb iniciatives per promoure la participació i col·laboración dels ciutadans en processos oberts de generació d’idees, debats, propostes i validacions de decisions. En aquest context, els governs que han impulsat electrònics han impulsat programes per impulsar la ciutadania digital i, la majoria, informació per fer transparent la gestió pública. Una cosa ha anat de la mà de l’altre. Quan el govern demana ajut als ciutadans, ha de recompensar-los d’alguna manera. La transparència és una d’aquestes maneres. Cal tenir en compte, però, que no tots els governs electrònics son democràtics. El eGovernment també pot ser usat de manera autoritària. De fet, aquest és l’escenari d’algunes distopies.

Les funcions dels eGovernments en règims democràtics

El eGovernment, la eAdministration o el mGovernment (pensant en l’ús que les persones fan del mòbil per a comunicar-se) plantegen una manera diferent de relacionar els ciutadans amb les administracions públiques a partir de l’existència d’una xarxa, d’unes plataformes, d’unes interfícies y d’uns continguts. Aquestes tecnologies permeten oferir uns serveis als ciutadans que, presencialment, eren més complicats i més laboriosos tant pel ciutadà com per l’administració. És a dir, els projectes d’instaurar governs electrònics ajuden als ciutadans i ajuden a re-dissenyar les burocràcies administratives. Aquests projectes es legitimen pel servi directe que ofereixen al ciutadà i, indirectament, d’una banda, serveixen per repensar la manera com l’administració gestiona els procediments burocràtics i tenir una oportunitat de re-organitzar o eliminar processos, departaments, personal, serveis i funcionalitats del sistema farragoses. I, de l’altre, redueixen una sèrie de costos de personal que són absorbits per una població que voluntàriament cedeix part del seu temps, coneixement, recursos i experiències per l’interès públic. De cara al públic, doncs, els governs electrònics aporten bàsicament tres coses:

 1. Ofereixen informació i transparència als ciutadans
  • Millorant la informació als ciutadans
  • Oferint més transparència als ciutadans sobre les activitats administratives
 2. Proporcionen una gestió i control dels processos administratius més automatitzada i còmoda pel ciutadà
  • Millorant la relació administrativa dels ciutadans amb les institucions
  • Agilitant i facilitant processos administratius interns per millorar la productivitat de les formes de governança i reduir els costos de les transaccions
  • Generant dades sobre processos que, posteriorment, es podran explotar
  • Generant coneixement sobre processos
 3. Incrementen la participació i la implicació dels ciutadans en el vida pública
  • Incentivant la participació dels ciutadans en els sistemes de governança
  • Incrementant el grau de confiança dels ciutadans amb l’administració

Internament els govern electrònics aporten tres coses:

 • Redueixen les despeses de l’administració per accedir a dades, informació i coneixement expert
 • Redueixen les despeses de la gestió pública
 • Justifiquen el re-disseny d’organigrames i processos administratius

Cal tenir en compte, però, que els govern electrònics es dissenyen per interaccionar amb quatre tipus d’agents:

 • Els ciutadans
 • Els negociants
 • Els treballadors
 • I altres administracions

A partir d’aquí comencen els requisits per als eGovernments

Requisits per a un eGoverment:

 • que hi hagi una Internet segura
 • que els diferents públics tinguin accés a la xarxa,
 • que hi hagi informació i sensibilitat oper usar els serveis digitals del govern
 • que les plataformes es dissenyin tenint en compte les necessitats dels usuaris i que siguin usables pel diferents públics, especialment pels usuaris comuns
 • que els públics tinguin coneixements suficients i disposin d’estratègies per utilitzar els serveis adequadament
 • que els serveis siguin efectius i satisfactoris pels usuaris
 • que les plataformes millorin contínuament tenint en compte la interacció amb els usuaris

Cada un d’aquests requisits és, en sí, un projecte complex que requereix el re-disseny i la re-organització dels sistemes de gestió administrativa, i l’adaptació del context a la nova formar de gestionar les administracions públiques

Document obert eGovernment

Document obert eDemocracy