DEMOCRÀCIA DIGITAL

Entrar en el món de la democràcia és descobrir un món complex. La democràcia a occident s’ha desenvolupat en els darrers dos-cents anys i ha viscut moments de puixança i de retrocés. Però s’ha estat estenen arreu del planeta en els darrers cinquanta anys. Tenint en compte el món globalitzat sembla ser que, la democràcia, amb els seus més i menys, s’ha instituït com la manera contemporània de fer política en un món globalitzat i mediatitzat per les infotecnologies.

En els darrers anys, però, sembla que la democràcia al món, tenint en compte la població dels estats nació, està retrocedint. Malgrat aquesta tendència que sorgeix d’un calcul quantitatiu i d’una classificació dels governs que hi ha al món en més o menys democràtics, observem, però, que els pensadors, defensors i activistes de la democràcia mostren una gran vitalitat, especialment a través d’Internet.

Les infotecnologies han inspirat una re-lectura del concepte i la pràctica de la democràcia. Aquella democràcia més directe i participativa que alguns havien reivindicat en altres moments de la història com alternativa a la democràcia representativa generalitzada sembla que, amb la difusió i ús de les infotecnologies podria, ara, tenir la possibilitat de materialitzar-se. Si les tecnologies ho permeten, es pregunten alguns, per què no podem explorar formes d’arribar a consens i de prendre decisions col·lectives més democràtiques? La perspectiva de re-encantar a la ciutadania en els temes polítics a través de la comunicació en línia ha obert molts debats sobre la implicació dels ciutadans, el seu apoderament i les conseqüències per a la governança de la seva participació més sistemàtica i intensiva.

En aquest document (de treball i obert) hem volgut documentar la relació entre la democràcia i les infotecnologies. Per tant, l’eix ha estat el terme eDemocràcia. Hem explorat el concepte, la xarxa d’institucions globals en favor del projecte d’expandir la democràcia al món, les propostes de millora de les democràcies existents, els espais de recerca i innovació per a crear noves maneres de governar i mètodes inspirats amb els valors democràtics i l’especulació sobre el futur de la democràcia en un món globalitzat i digital. Coneixem el passat i el present de la democràcia però, quins podrien ser els seus futurs? Què està fent el món per dissenyar les democràcies en les que voldria viure?

Aquest document forma part d’un conjunt de documents que s’han estat desenvolupant des del Laboratori Català d’Innovació Política i on s’explore altres termes relacionats com els de eGovernment, els eCitizens, Drets Digitals, eGovernança i Tecnologies Cíviques que formen part d’un ecosistema de neologismes que ens ajuden a entendre i articular les oportunitats que les infotecnologies estan proporcionant a la societat digital i en un món global.

Repetim, aquests document no és un document final, és un informe d’inspiració, en curs i obert a suggeriments. No està editat com hauria d’estar editat un informe final. Hem optat per donar-li aquest format per permetre la visibilitat i la interacció amb tots aquells que vulguin col·laborar a enriquir-lo amb les seves aportacions. Per tant, tots els comentaris i aportacions seran benvinguts.

Document obert eDemocracy

Document obert eCitizenship

Document obert Tecnologies Cíviques