Democràcia Digital

Recerca de l’estat de l’art d’evolucions de sistemes democràtics, experiències de govern i d’organització política distribuïdes; analitzar les oportunitats i riscos derivats de la influència del món corporatiu en processos polítics; dimensió Europea i global de la diplomàcia digital

Drets i Deures Digitals

Identificar i avaluar els drets i deures digitals, tant els que provenen del món físic, com d’altres que són exclusius del món digital. Definir i impulsar processos d’innovació política i digital en la direcció d’un nou dret ciutadà a l’era del coneixement: el dret a la innovació i la recerca.

Comunicació lliure

Coordinar els diferents agents de la comunitat (activistes digitals socials. Establir una comunitat d’innovació com un entorn experimental on realitzar proves de concepte d’identitat digital, vot electrònic, sistemes d’organització autònoma descentralitzada, etc. Definir missions de desenvolupament tecnològic dins la comunitat

Policy Labs i Ciutadania digital apoderada

Els Policy Labs son noves estructures d’innovació en la construcció de les polítiques públiques. Promoure el voluntariat digital. Elaboració de continguts i metodologies. Incloure un programa de formació en ciutadania Digital als PUNT TIC, Catlabs, etc.

Xarxes descentralitzades

Internet va néixer descentralitzada, però ja no ho és. Les grans empreses monopolitzen els serveis a través d’estructures client-servidor. N’estem tips d’això. La maduresa de les tecnologies relacionades amb la descentralització juntament amb la consciència i insatisfacció dels usuaris d’Internet per la situació de re-centralització de la xarxa han donat lloc al sorgiment del clam majoritari per tornar a descentralitzar allò que ja va néixer descentralitzat.

Infraestructures

Cal ser sobirans en molts aspectes de la nostra vida digital, però pocs tan importants com el fet de disposar d’infraestructures pròpies, on es minimitzi la dependència de tercers (per altra part inevitable). Cal desplegar pel territori tanta infraestructura com sigui possible, cal descentralitzar-la el màxim possible. Cal eliminar nodes-hub, que facin la xarxa vulnerable.

El nostre blog

Comentaris, petits assajos, novetats…

Mastodon, el Twitter lliure, té més de 2 milions d'usuaris

Per Mercé Molist el 29 April 2019

La revolució de les xarxes socials descentralitzades avança sense pressa però sense pausa, creant cada vegada més serveis semblants als que ja tenim, com Twitter, Instagram o Youtube, però construïts amb programari lliure, descentralitzats i gestionats pels propis usuaris. És una resposta planetària a les empreses àvides de dades personals. Mastodon és conegut com el Twitter lliure per la seva estètica i funcionament molt semblants als d’aquesta xarxa social. Va néixer el 2016 i ja té dos milions de persones registrades, the-federation.

Continuar llegint

Ciutadans digitalitzats i ciutadans digitals

Per Jordi Colobrans el 29 April 2019

Ciutadans digitalitzats. Hi ha una certa confusió entre digital i digitalitzat. No és el mateix un ciutadà digitalitzat que un ciutadà digital. Un ciutadà digitalitzat veu les infotecnologies com una evolució. Un ciutadà digital, les veu com una evolució. El ciutadà digitalitzat és aquell que usa les infotecnologies però encara les veu com una eina que s’ha incorporat a la seva vida i que, essencialment, serveixen per fer allò que ja feia però d’una manera més ràpida, còmoda o eficient.

Continuar llegint

La Cultura Digital

Per Jordi Colobrans el 29 April 2019

Una cultura és un conjunt de normes, valors i creences, de maneres de dir, de fer, de tenir, de pensar, de comunicar, de sentir i d’estar característiques d’una determinada comunitat. La cultura permet a les persones interpretar les seves experiències dins d’una estructura social determinada. Anomenem cultura digital a la cultura que s’ha anat desenvolupant dins del context de la revolució digital i de la relació amb les seves tecnologies. La societat digital crea la seva cultura digital de la mateixa manera que la societat industrial va desenvolupar la seva pròpia cultura industrial per donar sentit els canvis que es van produir en passar d’una societat agrícola a una societat industrial.

Continuar llegint

Descentralitzant la xarxa que va nèixer descentralitzada

Per Jordi Delgado el 24 April 2019

La descentralització de la xarxa va ser un punt de partida, va ser un criteri de disseny a l’hora de construir una xarxa que havia de poder resistir bombardejos en centres estratègics, tot mantenint-se funcional com a eina que possibilitava la comunicació dins un país presumptament invadit per forces enemigues. Oficialment l’any 1983 Internet neix en adoptar ARPANET el protocol TCP/IP permetent que, tècnicament, ARPANET esdevingués una xarxa de xarxes.

Continuar llegint